Δελτίο Τύπου

Το Σάββατο 15 Νοε΅βρίου 2008

και ώρα 7.00 ΅.΅.,

οι Εκδόσεις ’θως σας προσκαλούν στην εκδήλωση που θα πραγ΅ατοποιηθεί ΅ε αφορ΅ήτην προσκυνη΅ατική επίσκεψη στη χώρα ΅ας

του Γέροντος Θεοφίλου Παραϊάν, ση΅αντικής ΅ορφής της συγχρόνου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρου΅ανίας.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Επισκέπτες

Phoenix Ancient Art